Contact Us

General Contact
 • Add:E12, No.51, Tengfei Road, Chengdu, 610073, China
 • Tel:+86-28-85171111
 • Email:info@zhconf.ac.cn
Marketing
 • Manager:Mr.Jianjun Zhou
 • Tel:+86-28-85171111
 • Email:marketing@zhconf.ac.cn
Conference Department I
 • Manager: Vivian W.Ni
 • Tel:+86-28-86256789
 • Email:VivianNi@zhconf.ac.cn
Conference Department II
 • Manager:Cindy X.Liu
 • Tel:+86-28-85171111
 • Email:cindy@zhconf.ac.cn
Conference Department III
 • Manager:Carina Y.J.Liu
 • Tel:+86-28-83533337
 • Email:carinaliu@zhconf.ac.cn